Kompenzace je nedílnou součástí každého tréninkového procesu. Ve většině sportovních odvětvích totiž dochází vlivem jednostranného zaměření nebo špatné techniky jednotlivých cvičení k různým dysbalancím. Ty mohou být svalového nebo kosterního charakteru. Obecně svalové dysbalance jsou pro pro nás řešitelným problémem. U dysbalancí kosterního charakteru se jedná o chronické problémy a jejich náprava většinou není možná.

Svalové dysbalance mohou být různé. Zkrácení, předimenzovanost nebo různé kombinace. Ke každé dysbalanci se přistupuje odlišně. Jednotlivé sporty mají své charakteristické rysy z kterých vznikají pro ně typické dysbalance.
Nejlepším způsobem jak řešit tyto problémy je jim předcházet formou kompenzačních cvičení. Ty mohou být různá a měla by být specificky upravena na daný sport. Efektivní je samozřejmě také všeobecná kompenzace jako například plavání. Když už k nějakému problému dojde, je třeba aplikovat kompenzační cvičení individuálně na něj.

Na videu můžete vidět klienta s horním zkříženým syndromem (ochablé mezilopatkové svaly spolu se zkrácenými prsními svaly) typickým pro sport, kterému se věnuje. V rámci kompenzace byl ve včerejším tréninku zařazen cvik viz video.