Za mě jedna z nejefektivnějších a zároveň nejpřehlíženějších metod rozvoje dynamické síly.

Největší opodstatnění má v atletických disciplínách a kolektivních sportech, které kladou vysoké nároky na produkci maximální dynamické síly v krátkém čase (volejbal, basketbal). Využití najde ale i v řadě dalších sportů jako je házená, fotbal aj.
Formy plyometrického tréninku jsou různá skokanská cvičení, ve kterých se klade důraz na minimalizaci času v kontaktu s podložkou. Příkladem tréninkového cvičení může být přeskok 2 překážek snožmo. Překážky od sebe vzdálíme 60 cm a výšku nastavíme do úrovně kolen. Cílem cvičení je po přeskoku první překážky zrychlit odraz pro přeskok druhé překážky (minimalizovat čas po který se chodidla dotýkají země – jednoduše řečeno, jakmile ucítíte dotyk země, jít ihned do odrazu).

Pro plyometrický trénink jsou charakteristické určité atributy, na které je třeba brát zřetel:

  1. V počátcích je třeba plyometrická cvičení realizovat izolovaně, a to z důvodu koordinační náročnosti této tréninkové metody.
  2. Není vhodné provádět více jak 3 cvičení po sobě (z důvodu přetížení)
  3. U plyometrie není stěžejní počet opakování, ale rychlost a přesnost provádění cvičení.
  4. Cvičení začínejte unilaterálně – nejdříve odraz jednou nohou a až poté oběma.
  5. Při volbě cvičení je třeba vždy vycházet ze specifik daného sportu.
  6. K modifikacím přistupujte až u pokročilejších cvičenců.

Na videu můžete vidět jednoho z klientů při realizaci pokročilejší varianty plyometrického cvičení (není vhodné pro začátečníky). Do tohoto cvičení jsme přidali odrazový můstek pro zvýšení koordinační náročnosti a rychlý výběh pro cílení na reakci po posledním přeskoku.