O nás

SPORT, VÝŽIVA, REGENERACE – 3 slova, která charakterizují tuto webovou stránku, portfolio služeb, které nabízím a v neposlední řadě můj život.

Jmenuji se Pavel Hausner a mou prací je komplexní péče o sportovce – atletická průprava, kondiční příprava, nutriční poradenství, regenerace, diagnostika a analýza dat. Věnuji se jak jednotlivcům, tak i skupinám. Mé služby může ovšem využít i široká veřejnost.

Nepatřím mezi skupinu „odborníků“ z „rychlokurzů“. Své znalosti jsem získal vysokoškolským studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem nejprve získal bakalářský titul v oboru tělesná výchova a sport a následně pak magisterský v oboru management sportu a trenérství. Své vzdělání jsem dále doplnil licencemi a certifikáty v oblastech sportu, výživy a regenerace. Zúčastnil jsem se odborných stáží ve Švédsku, Finsku a Švýcarsku. V neposlední řadě pak absolvoval nespočet tématických přednášek, školení a seminářů. Veškeré takto nabyté vědomosti jsou pak opřené o 8 let praxe v oboru, během kterých mi prošla rukama celá řada sportovců od výkonnostních až po vrcholové, ale také klientů z řad široké veřejnosti.

Při své práci vycházím z nejnovějších vědeckých poznatků a faktů. Sleduji nejmodernější světové trendy a studie. Předtím než jakoukoliv novinku vpustím do praxe, posuzuji ji podle těch nejpřísnějších kritérií a předávám k důkladnému testování. Má práce je charakteristická orientací na detaily, protože právě ty v současném sportovním prostředí často rozhodují o úspěchu či neúspěchu.