Atletická průprava

Každý pohyb těla je spojen se základními běžeckými, odrazovými a koordinačními schopnostmi. Spolu s rozvojem koordinace je pak zvládnutí základních běžeckých a odrazových technik primárním předpokladem rozvoje cílových pohybových schopností. V potaz je však třeba brát i celou řadu dalších aspektů.

Na co při trénincích kladu důraz:

 • Trénink odpovídající vývoji

 • Senzitivní období rozvoje jednotlivých pohybových schopností

 • Dodržení posloupnosti rozvoje jednotlivých pohybových schopností

 • Specifika sportu

 • Individualita sportovce

 • Správná práce s dechem a tělem při běhu

 • Individuální požadavky

 • Videorozbory

Co nabízím v rámci atletické průpravy:

 • Individuální i skupinové tréninky

 • Zpracování krátkodobých i dlouhodobých tréninkových plánů

 • A další …

Nezapomeňte – kvalitní atletická průprava je základem téměř každého sportu!