Kondiční příprava

Kondiční příprava je základní složkou sportovního výkonu. Dělí se na obecnou a speciální. Zatímco o obecné mluvíme nejčastěji ve spojitosti s dětmi a první fází přípravného období, tak speciální se pak týká především období dospělosti. Cílem kondiční přípravy může být jednak optimalizace úrovně kondičních motorických schopností, a pak také prevence zranění. Z dlouhodobého hlediska je pak nezbytné adekvátně kombinovat oba tyto cíle.

V rámci kondiční přípravy se zaměřuji na všechny pohybové schopnosti:

 • Koordinace

 • Rychlost

 • Síla

 • Vytrvalost

 • Flexibilita

Pracuji také se specifickými situacemi: sportovci po zranění, zvyšování objemu svalové hmoty, redukce hmotnosti. V trénincích kladu důraz na specifičnost daného sportu – vždy však v optimálním poměru pro danou věkovou kategorii.

Co nabízím v rámci kondiční přípravy:

 • Individuální i skupinové tréninky

 • Zpracování krátkodobých tréninkových plánů

 • Zpracování tréninkových plánů pro přípravné období

 • Zpracování ročních tréninkových cyklů

 • Příprava a organizace kondičních soustředění

 • A další …

Jedině správně vyvážená kondiční příprava může vést k požadovaným výsledkům.