Nutriční poradenství

Cílem výživy ve sportu je kompenzovat ztráty energie, živin a tekutin plynoucích z vyšší tělesné aktivity, posílit a udržovat svalovou hmotu, docílit nejpříznivější saturace glykogenem a podporovat regeneraci tkání.

Zatímco v minulosti se speciální sportovní výživou zabývali spíše vrcholoví sportovci, v současné době je tato problematika aktuální také pro mnoho rekreačních sportovců, kteří chtějí vhodnou stravou přispět ke zlepšení svých fyzických schopností.

Sportovní aktivita zvyšuje nároky na dodávání energie a tekutin. Výživa pro sportovce by měla být vyvážená nejen z pohledu vyrovnané energetické bilance, ale i zastoupení jednotlivých živin. U každého sportu a u každého sportovce jsou potřeby odlišné, proto je třeba individuálně vyhodnotit požadavky organismu. Vhodný jídelníček je pro sportovce důležitou součástí snahy o dosažení maximálních výkonů.

Co nabízím v rámci nutričního poradenství:

  • Odborné konzultace

  • Stravovací plány

  • Suplementační plány

  • A další …

Dostatečný příjem živin, minerálů, vitamínů a správný pitný režim jsou základem úspěšného a zdravého sportovce.